Sfi, svenska för
invandrare

​Svenska för invandrare (Sfi) är utbildning i svenska för invandrade vuxna med annat modersmål än svenska. Sfi ger dig baskunskaper i det svenska språket och förbereder dig för det svenska samhället.

Det finns tre olika studievägar på Sfi:

  • Studieväg 1, Kurs A + B
  • Studieväg 2, Kurs B + C
  • Studieväg 3, Kurs C + D

Din utbildningsbakgrund och dina kunskaper i svenska språket avgör vilken kurs du startar i. Kurstiden är individuell. Du får betyg eller intyg efter varje avslutad kurs.

När du är klar med Sfi D kan du fortsätta att studera svenska som andraspråk på olika nivåer.

Inför ansökan till sfi

För att kunna börja på sfi måste du ha fått dina fyra sista siffror i ditt personnummer.

Innan du gör din ansökan får du träffa en studiehandledare. Tillsammans gör ni en individuell studieplan för dig, där ni kommer överens om vilka kurser du ska läsa. Syftet med den individuella studieplanen är att ge dig de bästa förutsättningarna för att lära dig svenska.

Alla våra skolor har löpande intag till kurser inom Sfi. Det betyder att du när som helst kan anmäla att du vill läsa Sfi. Om du vill börja Sfi ska kontakta vår studie- och yrkesvägledare.

Är du nyinflyttad ska du ta med ett personbevis som visar att du är folkbokförd i Värmdö kommun. Om du har läst Sfi i en annan kommun ska du även ta med dina betyg.

Börja på sfi

Om du vill börja läsa sfi eller har frågor om sfi kontaktar du Vuxenutbildningsenhetens studie- och yrkesvägledare:

Katarina Flodén-Carlsson
Telefon: 08-570 483 36
katarina.floden-carlsson@varmdo.se

Senast publicerad: 2017-03-29

Kontakt

Rektor/enhetschef
Lisa Roos
08-570 485 43
lisa.roos@varmdo.se

Studie- och yrkesvägledare
Helen Tronje 
08-570 475 03 
helen.tronje@varmdo.se

Administratör
Anita Brändström
08-570 475 03 
vuxenutbildningen@varmdo.se

 


Mer kontaktinformation