Tyck till
Talande webbLyssna

Vuxenutbildning

Vuxenutbildnings- och Arbetsmarknadsmässa! Torsdag 9 maj

Vuxenutbildning är till för dig som vill komplettera dina grundskole- eller gymnasiebetyg, läsa svenska för invandrare (SFI) eller utbilda dig till ett yrke. Inom vuxenutbildningen finns två skolformer: kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. Vuxenutbildning får du gå från och med hösten det år du fyller 20 år.

Välkommen till Vuxenutbildnings- och Arbetsmarknadsmässa!

Läs en yrkesutbildning, komplettera dina gymnasiebetyg, plugga SFI eller förbered dig för arbete. Vuxenutbildning- och arbetsmarknadsmässan öppnar dörrar till framtida möjligheter! Under en intensiv kväll har du möjlighet att träffa våra utbildningsanordnare inom kommunal vuxenutbildning som inspirerar och informerar dig om sitt utbud, träffa studie- och yrkesvägledare och arbetsmarknadskonsulenter, få kunskap om utbudet av arbetsmarknadsinsatser, olika stödfunktioner inom kommunen, ekonomi och mycket mer.

Tid: Torsdag 9 maj kl. 17:00-18:30
Plats: Kommunhuset, Skogsbovägen 9-11

Vuxenutbildning- och arbetsmarknadsenheten
Värmdö kommun
Direkt: 08-570 475 03
E-post: vuxenutbildningen@varmdo.se

Arrangör för mässan är Vuxenutbildning och arbetsmarknadsenheten i Värmdö kommun. Enheten ansvarar för antagning till kommunal vuxenutbildning, auktorisation av utbildningsanordnare inom kommunal vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser för personer med försörjningsstöd.

Kommunal vuxenutbildning, komvux

Kommunal vuxenutbildning är det som brukar kallas för komvux. Du som inte har fullständiga betyg från grund- eller gymnasieskolan kan läsa på komvux för att få ett fullständigt betyg. Du kan också läsa på komvux om de behöver komplettera dina betyg för att kunna söka till högskola eller universitet.

Även svenska för invandrare, SFI, ingår i komvux. SFI är utbildning för dig som flyttat till Sverige och som behöver lära dig grundläggande svenska.

Läs mer om komvux

Särskild utbildning för vuxna, Lärvux

Värmdös skola för särskild utbildning för vuxna kallas för Lärvux. Du kan läsa på Lärvux om du har inlärningssvårigheter som beror på en utvecklingsstörning eller en hjärnskada som du har fått under livet. Hos Lärvux kan du läsa kurser som ingår i grundsärskolan och gymnasiesärskolan.

Läs mer om Lärvux


Senast publicerad: 2019-05-07