Skolskjuts

En skylt med vuxen som lämnar barn vid skolbuss och texten "SKOLSKJUTS".

Elever som går i grundskolan, grundsärskolan eller gymnasiesärskolan kan ha rätt till skolskjuts. Från och med läsåret 2018/19 är förskoleklassen en obligatoriskt skolform vilket innebär att även elever i blivande förskoleklass har rätt att ansöka om skolskjuts. Med skolskjuts menas resor som bekostas av kommunen mellan hemmet och den skolan kommunen hänvisat till.

Vad är skolskjuts?

Skolskjuts är kostnadsfria resor till och från skolan. Skolskjuts anordnas i anslutning till skoldagens början och slut. Skolskjuts omfattas inte av resor till och från fritidshem.

Skolskjuts kan ske med:

  • Allmän linjetrafik (SL, Waxholmsbåt)
  • Särskild skolskjuts (inhyrd skolskjuts, taxi, båt, svävare)
  • Självskjuts

Information om SL-kort samt tider och hållplatser för upphandlade bussar på Värmdö.

Vem får skolskjuts?

Grundförutsättningen för att erhålla skolskjuts är att eleven är folkbokförd i Värmdö kommun.

Skolskjuts kan beviljas på grund av:

  • Avståndet till skolan
  • Trafikförhållanden
  • Funktionsnedsättning
  • Annan särskild omständighet

Vid val av annan skola än den där kommunen hänvisat eleven (grundplaceringsskola) kan skolskjuts anordnas om det inte innebär organisatoriska svårigheter eller en merkostnad för kommunen.  

Läs mer om rätten till skolskjuts.

 

Ansökan om skolskjuts

Inför varje nytt läsår ska du göra en ny ansökan om skolskjuts. Ansökan gäller för ett läsår i taget. Du kan fortfarande ansöka om skolskjuts för läsår 2017/18. Nya ansökningar handläggs inom 2 veckor efter att en komplett ansökan inkommit.

Här ansöker du om skolskjutslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolskjuts inför läsår 2018/19?

Om du ansökt om skolskjuts tidigare kan du redan nu få ett besked om ditt barns skolskjuts för läsåret 2018/19. Beslutet skickas ut via e-post. Om du inte får ett besked nu kan du från den 15 mars ansöka om skolskjuts inför läsåret 2018/19. 

OBS! Du som ännu inte har fått besked om vilken skola du ska gå på till hösten, vänta med att göra en ansökan tills du fått antagningsbesked från skolan.

Frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar om skolskjutslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information, kontakta oss: 08-570 470 00 alternativt skolskjuts@varmdo.se

Senast publicerad: 2018-02-14