Tyck till

Tilläggsbelopp grundskola

Fristående och kommunala skolor kan söka ekonomiskt bidrag för elever med omfattande behov av särskilt stöd, så kallat tilläggsbelopp.

Tilläggsbelopp läsåret 2017/18

Sökt tilläggsbelopp ska avse stödåtgärder som är extraordinära. Ersättningen till stödet ska vara kopplat till varje enskild elev samt elevens behov och förutsättningar att klara skolgången.

Ansök om tilläggsbelopp

Ansökningsperioden för läsåret 2017/18 är fr om 9 januari t om 31 mars 2017. Tillsammans med den digitala ansökan bifogar du inskannade obligatoriska underlag.

Ansök om tilläggsbelopplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information om tilläggsbelopp, se dokument i högerspalt.

De här underlagen är obligatoriska:

Senast publicerad: 2017-01-04