Tyck till
Talande webbLyssna

Mat i förskola och skola

Förskola och skola har goda möjligheter att på ett positivt sätt främja bra levnadsvanor och god hälsa. I detta sammanhang spelar skolmaten en stor och viktig roll.

Förutsättningar ska finnas för barn och elever i Värmdö att göra hälsosamma val och underlätta en mer hållbar livsstil där skolan ska fungera som en stödjande miljö.

Näringsriktig, hållbar och säker kost

De Nordiska näringsrekommendationernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (NNR) utgår från hur barn och vuxna bör äta för att må bra på både kort och lång sikt. En matsedel som är planerad efter NNR innebär att den tillgodoser de grundläggande energi- och näringsbehoven. Näringsbehovet tillgodoses lättast om maten är varierad.

Värmdö kommun följer Svenska livsmedelsverkets (SLV) rekommendationer som avser måltider för barn i förskola och skola. De utgår från NNR och det finns ett dokument för respektive åldersgrupp:

Specialkost och allergier

90 % av alla födoämnesreaktioner hos barn orsakas av mjölk, ägg, trädnötter och jordnötter. Allergier och födoämnesöverkänslighet ställer särskilda krav på hantering och servering i skolan. Nötter, jordnötter, mandel och sesamfrön förekommer inte i skolköken eftersom de kan utlösa svåra allergiska reaktioner.

Anmäl specialkost

Om ditt barn har allergier eller behöver särskild specialkost meddelar du det genom att fylla i och lämna en specialkostblankett till köket på skolan. Blanketten är en överenskommelse mellan kök och vårdnadshavare vilken mat som kan serveras till barnet. Om något ändras är du som vårdnadshavare ansvarig för att meddela köket.

Läkarintyg

Utöver blanketten behöver du också visa upp ett läkarintyg för köket som underlag på att det föreligger medicinska skäl för specialkost.

Anpassning av menyn

Anpassning av menyn erbjuds också till personer som av etiska, kulturella eller religiösa skäl inte kan äta maten från den ordinarie matsedeln. Du som vårdnadshavare lämnar då ett skriftligt underlag till köket.

Ett önskemål är att du meddelar köket vid ditt barns frånvaro så behöver inte personalen tillaga mat som sen måste kastas.

Vid frågor och funderingar är du välkommen att kontakta det kök som lagar maten till ditt barn.


Senast publicerad: 2018-07-27

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information

Länkar