Tyck till
Talande webbLyssna

Utan plats på gymnasiet

Kommunen har ett aktivitetsansvar för ungdomar mellan 16-19 år. Det innebär att kommunen ska hjälpa ungdomar som inte studerar eller arbetar att komma igång med studier, praktik eller arbete.

Vägledning för ungdomar utan studieplats eller arbete

Värmdö kommun ansvarar för att följa upp ungdomar mellan 16 och 19 år som:

  • inte börjat på gymnasiet
  • hoppat av gymnasiet
  • riskerar att hoppa av gymnasiet och skolans möjligheter är uttömda

Vägledare kontaktar ungdomarna via brev, telefon eller besök.

Ungdomar aktuella inom KAA kommer att kontaktas av kommunen via telefon/sms och brev och erbjudas information och vägledning för att utifrån ungdomens egna behov hitta en lösning gällande studier, arbete eller annan sysselsättning.

 

Du som är 16-19 år och som inte går på gymnasiet och saknar sysselsättning eller fullföljt gymnasiet med studiebevis istället för gymnasieexamen är själva välkommen att kontakta oss.
Även andra personer i din närhet kan höra av sig till oss, till exempel föräldrar, skolpersonal eller arbetsgivare.

 

Du som är mellan 20 och 24 år och som behöver extra stöd för att återgå till studier, hitta praktik eller söka arbete kan få det genom kommunens arbetsmarknadsgrupp.

Senast publicerad: 2019-03-28