Talande webbLyssna

Söka eller byta grundskola

I januari är det dags att söka skola för alla barn som ska börja förskoleklass och för barn som går på skolor som inte erbjuder de högre årskurserna. Information om detta skickas till berörda familjer.

Under pågående läsår har du dessutom möjlighet att välja eller byta skola. Byte av skola gäller i mån av plats. Du som flyttar in i kommunen garanteras en plats på någon av de kommunala skolorna.

Läs mer om grundskolorna i Värmdö kommunöppnas i nytt fönster

Ansökan om plats i kommunal grundskola

Du ansöker till kommunal skola genom att fylla i och skicka in blanketten "Ansökan till kommunal skola" till kommunen. Om du är på väg att flytta in till Värmdö kommun, d v s du är inte folkbokförd i kommunen ännu, ska en kopia på avtal/kontrakt för kommande boende i kommunen bifogas ansökan. På ansökan anger du vilken skola du önskar. Om den skolan inte kan erbjuda plats har du möjlighet att ställa dig i kö till skolan, detta anges på ansökningsblanketten.

 

Om du har valt att ställa dig i kö till en skola kommer du att så snart en plats kan erbjudas, bli kontaktad av skolan. Plats erbjuds efter turordning, se nedanstående urvalsgrunder. För närvarande sker det en stor inflyttning till kommunen vilket gör att turordningen ändras ofta.


Efter förbehandling skickas din ansökan till den skola du har sökt till. Det är rektor på skolan som beslutar om mottagande eller inte. Om rektor avslår ansökan får du ett skriftligt beslut hemskickat.


Om du har fått ett avslagsbeslut men fortfarande vill byta skola ska du skicka in en ny ansökan till annan skola.

Ansökan till fristående skola och skolor i andra kommuner 

Om du vill att ditt barn ska gå i en fristående skola måste du ta kontakt med den skolan. Efter att du fått besked om plats i den fristående skolan behöver du även skicka in en blankett till kommunen där du anger vilken skola ditt barn går i. Detsamma gäller om ditt barn ska gå i en skola utanför kommunen.

Om du byter från en kommunal skola till en fristående skola eller en skola utanför kommunen måste du även säga upp din kommunala skolplats.

Byta mellan kommunala grundskolor 

Vill du att ditt barn ska byta från en kommunal grundskola till en annan kommunal skola i Värmdö kommun ska du fylla i en ansökningsblankett och skicka in till kommunen. Byten mellan skolor är endast möjligt i mån av plats.

Urvalsgrunder för kommunala grundskolor

Om det är fler elever som vill gå i en viss skola än det finns platser tillämpar Värmdö kommun följande urvalsgrunder:

1. Elever som bor i skolans grundplaceringsområde.

2. Elever som har behov av särskilt stöd av pedagogisk eller social karaktär som endast kan tillgodoses på den valda skolan.

3. Övriga elever enligt följande urvalsgrunder:

a) Elever som ska börja i förskoleklass som har syskon på samma skola kommande läsår. Syskonförturen gäller för elever som är folkbokförda på samma adress och behöver således inte vara biologiska syskon.

b) Övriga elever, urval sker genom lottning (gäller endast vid det obligatoriska skolvalet i början av året).

Mer information om urvalsregler finns i kommunens riktlinjer för antagning till kommunala förskoleklasser och grundskolor.

Senast publicerad: 2018-08-23