Talande webbLyssna

Tillbaka till skolan

Hösten 2017 startade Värmdö kommun ett projekt för att få skolfrånvarande grundskoleelever tillbaka till skolan. Genom att ett snabbt behovsanpassat stöd sätts in, ska skolfrånvaron minska.

Projektet, som heter Tillbaka till skolan, arbetar praktiskt med elever i grundskolan för att hitta nya och bättre arbetssätt att få eleven tillbaka till skolan. Det görs genom att personer från flera olika kompetensområden samarbetar nära eleven. På så sätt blir det fokus på hela barnet, inte bara skolgången. Socialtjänsten och skolans resurser ska samarbeta för att erbjuda elev och förälder ett effektivt stöd innan skolfrånvaron skenar i väg.

Tillbaka till skolan som projekt avslutades 26 april. Nu följer en period då samarbetsrutinerna som projektet tagit fram ska testas, utvärderas och vid behov korrigeras. De skolor som ingår i testperioden är Ösbyskolan och Brunns skola. Projektet finansieras med stimulansmedel som regeringen tilldelar kommunerna för att förbättra barns och ungas psykiska hälsa.

Senast publicerad: 2018-06-04