Talande webbLyssna

Söka eller byta grundskola

Under pågående läsår har du även möjlighet att söka eller byta skola. Byte av skola gäller i mån av plats. Du som flyttar in i kommunen garanteras en plats på någon av de kommunala skolorna.

Läs mer om grundskolorna i Värmdö kommunöppnas i nytt fönster

Ansökan eller byte till kommunal grundskola

Du ansöker till kommunal grundskola via e-tjänsten. Om du är på väg att flytta till Värmdö kommun, d v s du är inte folkbokförd i kommunen ännu, ska du ange er kommande adress och folkbokföringsdatum i ansökan. Byten mellan kommunala skolor är endast möjligt i mån av plats.

För att ansökan ska vara giltig och hanteras måste båda vårdnadshavarna godkänna ansökan. Ett sms/mail kommer därför att skickas till den vårdnadshavare som inte gjort ansökan med information om att det finns en ansökan att godkänna.

Beslut

Beslut om plats tas av rektor på sökt skola och besked lämnas till er direkt ifrån skolan. Om du har fått ett avslagsbeslut och fortfarande vill byta till en annan skola ska du skicka in en ny ansökan. Angav du fler skolor i ansökan behöver du inte ansöka på nytt.

Erbjuds ingen plats under innevarande läsår ska en ny ansökan skickas in för kommande läsår och årskurs.

Samma principer gäller för elev som flyttar in i en skolas grundplaceringsområde eller önskar byta skola som vid ansökningstillfället inte har ledig plats i elevens årskurs.

Boende i annan kommun

Ska du inte flytta till Värmdö kommun men ändå vill ansöka till kommunal skola i Värmdö ska du använda blanketten "Ansökan till kommunal skola".

Ansökan till fristående skola och skolor i andra kommuner 

Om du vill att ditt barn ska gå i en fristående skola måste du ta kontakt med den skolan. Efter att du fått besked om plats i den fristående skolan behöver du även skicka in en blankett till kommunen där du anger vilken skola ditt barn går i. Detsamma gäller om ditt barn ska gå i en skola utanför kommunen.

Uppsägning av skolplats

Om du byter från en kommunal skola till en fristående skola eller en skola utanför kommunen måste du även säga upp din kommunala skolplats.


Senast publicerad: 2019-10-03