Trafikförbättring i Mölnvik

I augusti/september påbörjar Värmdö kommun arbetet med att anlägga nya busshållplatser i Mölnvik. Nya stoppfickor kommer ge bättre framkomlighet för övrig trafik.

De tidigare busshållplatserna kommer bytas ut och bli bussfickor i ett steg att öka framkomligheten och förbättra trafiksäkerheten. Skärgårdsvägen breddas så att busstrafiken får en egen stoppficka vilket kommer att ge ett bättre flöde för övrig trafik.

Från och med början av september till och med början av december kan det vara begränsad framkomlighet på Skärgårdsvägen och vid rusningstrafik ombeds trafikanter att välja en annan väg om möjligt.


Senast publicerad: 2017-11-28

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation

Mer information