Tyck till

Senaste nytt från kommunfullmäktige, 
25 oktober 2017

Dummybild

Här kan du läsa om några av de senaste beslut som fattats av Värmdös kommunfullmäktige.

Se webbsändningen

Enad front inför valåret

En fullmäktigeberedning med tio ledamöter kommer att tillsättas för att utarbeta förslag på nämndorganisation, arvodesregler och ställningstaganden kring vissa av förändringarna i nya kommunallagen. Arbetet görs inför den nya mandatperioden 2019–2022.

Beredningen ska bestå av två ledamöter från (M), två ledamöter från (S) samt en ledamot vardera från övriga partier i kommunfullmäktige.

Ny valkretsindelning

Värmdö kommuns två valkretsar slås samman och kommunen utgör från och med valet 2018 en valkrets.

Värmdö kommun har sedan valet 2002 varit indelat i två valkretsar. I januari 2015 trädde förändringar i vallagen i kraft som innebar att kommuner i Värmdös storlek ska ha särskilda skäl för att vara indelade i valkretsar. Eftersom det inte bedöms finnas några särskilda skäl så utgörs kommunen från och med 2018 av en valkrets.

Delårsrapport

Kommunens delårsbokslut visar ett ekonomiskt resultat på plus 10,6 mnkr för första halvåret. Prognosen för hela året pekar på ett resultat för 2017 på plus 1,2 mnkr. Både årets delårsbokslut och helårsprognos visar ett betydligt lägre resultat än föregående år. Samtidigt ökar investeringarna markant, och nyupplåningen ökar därmed också.

Senast publicerad: 2017-11-14

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation