Tyck till

Senaste nytt från kommunfullmäktige, 
21 feb 2018

Dummybild

Här kan du läsa om några av de senaste beslut som fattats av Värmdös kommunfullmäktige.

Se webbsändningen

Ny inriktning för kultur- och upplevelsehuset Porslinsfabriken

Förslaget om ny inriktning för kultur- och upplevelsehuset Porslinsfabriken återremitterades till kommunstyrelsen.

Allvarliga brister i takkonstruktionen upptäcktes i samband med att byggnationen skulle starta. Förslaget innebar att en ny inriktning skulle tas fram för att kunna uppföra ett kultur- och upplevelsecentrum inom uppsatta budgetramar, Samtidigt föreslås en försäljning av delar av kommunens fastighetsinnehav i hamnen, bland annat det så kallade Dekorhuset.

Gustavsbergs Porslinsmuseum i Nationalmuseums regi

Värmdö kommun och Nationalmuseum har tecknat ett nytt samarbetsavtal som innebär att Gustavsbergs Porslinsmuseum ska drivas i regi av Nationalmuseum. Avtalet innebär att Nationalmuseum kommer att bli ansvarig för Porslinsmuseets verksamhet medan kommunen kommer att tillhandahålla lokalerna i det gamla torkhuset i Gustavsbergs hamn. Samtliga museitillgångar övergår till Nationalmuseum. Det omfattar bland annat den industrihistoriska samlingen, referensbibliotek och gipsformar. Nationalmuseum föreslås också överta de immaterialrättsliga rättigheter, mönsterrättigheter, som kommunen hanterar åt Kooperativa förbundet.

Innan Nationalmuseum tar över driften kommer Värmdö kommun att genomföra ombyggnationer i det gamla torkhuset till en beräknad kostnad på cirka 10 miljoner.

Ett godkännande från Kooperativa förbundet krävs för att avtalet ska träda i kraft. Gustavsbergs Porslinsmuseum planeras öppna i ny regi sommaren 2019.

Ny kostpolicy

En ny kostpolicy har antagits. Syftet med den nya policyn är att uppfylla nya näringsrekommendationer från Livsmedelsverket samt minska variationen av kosthanteringen inom Värmdö kommun. Den nya kostpolicyn har en högre ambition gällande exempelvis vegetariska måltider och andelen ekologiska livsmedel, och en uppföljning av kostnaderna i måltidsverksamheterna kommer därför att redovisas i samband med miljöbokslutet för 2018.

Policyn beskriver kommunens generella inriktning, ansvarsfördelning samt hantering av inköp och upphandling, tillsyn, måltidernas sammansättning, näringsrekommendation och måltidsplanering, särskilda behov, personalens kompetens och roll vid måltiden, inflytande och delaktighet samt livsmedelssäkerhet.

Snurr på vattenhjulet

Ett projekt för att få vattenhjulet i hamnen i drift har pågått sedan 2017. Nu har ett e-förslag från en medborgare kommit in till kommunen och förslaget, som fått stöd med 799 röster, har remitterats av kommunfullmäktige till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Anledningen till att det gamla kvarnhjulet inte varit i drift de senare åren är att det har fått sättningar och är frostsprängt, vilket gör att hjulet lutar snett. Hjulet drivs inte längre av vatten, utan av en elmotor och även den behöver ses över eller bytas ut. Det finns också behov av att skydda känsliga delar från väder och vind. Av säkerhetsskäl bör staket monteras runt hjulet och belysning kommer att sättas upp.

Processen kommer nu att påskyndas och målet är att det gamla kvarnhjulet ska vara i drift igen under juni 2018.


Senast publicerad: 2018-02-22

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation