Till kommunens startsida
Till konsthallens startsida

Performing Craft. Foto: Erik Thulén

PERFORMING CRAFT

Medverkande konstnärer: Diana Butucariu, Mirja Leierth, Sandra Lundberg, Erik Thulén och [krig] Initiativtagare, curator och projektledare: Terese William Waenerlund

28 JANUARI-14 MAJ

Performing Craft är en plattform där olika konstnärskap intar nya roller och bjuder in publiken att reflektera kring och vara medskapare till andra former av verklighet. I skärningspunkten mellan konsthantverk och performancekonst ställer de frågor om identitet, materialitet och sociala mönster.

I Performing Craft är verken samtidigt objekt och handling, där både konstnärerna som skapat verken och vi som möter dem kommer att delta. Här finns ett sökande efter nya uppsättningar normer, skapade av besökarnas reaktioner liksom prövandet av kroppars vilja – eller ovilja – att befinna sig i redan uppsatta ramar. Klädesplagg, använda och nyskapade, kommer också att spela en roll; när estetik och materialitet i det egna hantverket skaver och krånglar – vad säger det om att passa in, eller inte, och varför? Eller i sökandet efter en kropps historia genom dess avtryck i brukade plagg. Ett av verken prövar att vända på förhållandet mellan artist och publik; konsthantverk som en livespelning – objektet en scen – med dans, rytm, trassel, vävning och virkning i ett nyfiket sökande efter ”en idé om allt”.

Performing Craft är ett fortgående projekt som tar sin början på Gustavsbergs Konsthall, varifrån det kommer att vandra vidare till andra utställningsmiljöer, utvecklas och förändras från plats till plats.

Lyssna på konstnärerna i vår nya podcast

Vill du veta mer så berättar de medverkande konstnärerna om sina arbeten och tankarna bakom på Gustavsbergs Konsthalls podcast. Tryck här för att lyssnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Performing Craft – in English

Performing Craft is a platform in which artistic creators undertake new roles and invite the public to reflect on, and become co-creators of, other forms of reality. In the intersection between crafts and performance art they pose questions about identity, materiality and social patterns.

The works are simultaneously objects and events in which both the artists who have created the works and we who meet them will take part. Here there is a search for new catalogues of norms created by the visitors’ reactions as well as testing the body’s willingness or unwillingness to find itself within an established framework. Items of clothing, used or newly made, will also play a role. When aesthetic and materiality in the artist’s own craft chafe and prove to be troublesome, what does this indicate about fitting in or not, as well as why? Or in the search for the body’s history by means of the impression left in used garments. One of the works tries inverting the relationship between artist and public: crafts as a live performance – the object is a stage – with dance rhythm, tangles, weaving and crocheting in an inquiring search for “a theory of everything”.

Performing Craft is an on-going project that commences at Gustavsbergs Konsthall and that will subsequently move on to other locations as it develops and changes from place to place.

English translation: William Jewson

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar