Till kommunens startsida
Till konsthallens startsida
Talande webbLyssna

BOOM!. Från vänster: Ammy Olofsson, Nina Westman, Erika Kristoffersson Bredberg, Matilda Kästel och Sara Lundkvist. Foto: Morgan Norman

BOOM! Nya gäster i AiR Gustavsberg

Gustavsbergs Konsthall välkomnar våra nästa utställare glasgruppen BOOM! som nya gäster i AiR Gustavsberg, konsthallens projektateljé som ligger i den tidigare porslinsfabriken, och som drivs i samarbete med ateljéföreningen G-studion.

BOOM! är en kvinnoseparatistisk grupp bestående av fem glaskonstnärer. De arbetar med glas utifrån ett feministiskt perspektiv, i syfte att vidga glasets möjligheter och främja kvinnliga samarbeten inom fältet. Förutom utställningar har de även arrangerat olika former av workshopar, performance och publika samtal.

Ett av deras senaste projekt är den mobila glashyttan Empowerment, som gruppen byggt egenhändigt och som de turnerar med i uppsökande syfte; att låta ungdomar upptäcka och prova glasblåsning på plats i sin egen miljö.

BOOM! består av Ammy Olofsson, Nina Westman, Erika Kristoffersson Bredberg, Matilda Kästel och Sara Lundkvist.

I AiR Gustavsberg kommer BOOM! att arbeta inför vårens utställning på Gustavsbergs Konsthall – Kvinnomaskinen – som öppnar 26 januari 2019. Besök gärna deras hemsida för mer information om BOOM!: boomglass.com

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar