Tyck till
Talande webbLyssna

Värmdö Ängsvik vattenskyddsområde

Ängsvik försörjs nu med Stockholmsvatten. Vattenskyddsområdet används som reservvattentäkt.

Senast publicerad: 2015-10-15