Huvudledningar VA - Gustavsberg till Skevik

Kartbild huvudledning VA Gustavsberg till Skevik

Värmdö kommun håller just nu på att planera för utbyggnad av huvudledningar för vatten och spillvatten, samt erforderliga pumpstationer, mellan Gustavsberg och Skeviks gård.

Utbyggnad av huvudledningar för vatten och spillvatten på del av sträckan mellan Gustavsberg och Skeviks gård kommer att påbörjas 2018.

Aktuellt 

2018-01-02

Arbetet med att förlägga huvudledningar för vatten och spillvatten till prioriterat förändringsområde Koviksudde och Skeviksstrand har nu påbörjats. I första skedet kommer arbetet att bedrivas längs med Skeviksvägen.

Kontakta handläggare

Har du frågor är du välkommen att kontakta projektledare Gunilla Lundström via kommunens kontaktcenter telefon 08-570 470 00 eller via mejl gunilla.lundstrom@varmdo.se.

Senast publicerad: 2018-01-02