Felanmälan kommunalt vatten och avlopp

Vid driftstörning på kommunalt vatten och avlopp under kontorstid kontakta kundservice telefon 08-570 474 00 eller varmdo.vatten-sopor@varmdo.se

Övrig tid ringer du till SOS-centralen telefon 08-454 25 71.

Följande situationer är exempel på när du ska kontakta felanmälan:

  • Vattenläckor utomhus
  • Brunt vatten i din dricksvattenkran eller badrumskran
  • Översvämningar, till exempel i källare

Vattenläckor inom den egna fastigheten ansvarar fastighetsägaren för. Om kommunens VA-drift måste komma till dig och kontrollera din vattenmätare är det förenat med en kostnad.

Senast publicerad: 2017-06-08