Kommunalt vatten

Gustavsbergs vattentorn

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Värmdö kommun producerar själva hälften av det dricksvatten som distribueras till hushållen med kommunalt vatten.

Efter en viss efterbehandling klassas det som godkänt dricksvatten och kan skickas ut i kommunala ledningar till hushåll i kommunen. Den kommunala vattenkvaliteten följs kontinuerligt upp vid olika provtagningspunkter i kommunen. I hela kommunen tas ca 200 prover på det kommunala vattnet varje år vilka analyseras av ett godkänt laboratorium.

En karta över vilka områden som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp finns på länken nedan och som pdf i högerspalten. I Översiktsplanen 2012–2030 kan du se vilka områden som är aktuella för utbyggnad.

Karta över verksamhetsområden för VA

Översiktsplan 2012-2030

Kvalitet på kommunalt dricksvatten

Kvaliteten på vårt dricksvatten är väldigt hög och klarar Livsmedelsverkets krav med god marginal. Beroende på var du bor i kommunen ser vattnets innehåll olika ut. Här nedan redogörs kort för hur kvaliteten ser ut vid våra vattenverk samt vart just du får ditt vatten ifrån beroende på vart du bor i kommunen.

Ingarö vattenverk

Här kommer vattnet från grundvattentäkter vid Brunn och Fågelvik. Dessa grusfilterbrunnar har god tillgång på vatten av hög kvalitet. I vattenverket luftas vattnet i ett luftartorn, som avdriver gaser som kan finnas naturligt i grundvatten, exempelvis kolsyra och radon. Vattnet behandlas med UV-ljus som mikrobiologisk säkerhetsbarriär. Hårdhetsgrad: hårt ca 10 dH, pH ca 7,5–8

Vattnet levereras till Ingarö, Stavsnäs/Djurö, Charlottendal, Hålludden, Södra delarna av Gustavsberg, Ingarö Strand, Fågelbro, Stavsnäs och Djurö.

Stockholm vatten

Värmdö kommun köper varje år in hälften av dricksvattenbehovet, omkring 900 000 kubikmeter, av Stockholm vatten, vars vatten kommer från Mälaren och renas i Norsborgs vattenverk.
Hårdhetsgrad:
mjukt kring 4,5–5 dH, pH ligger kring 8.

Vattnet levereras till Norra delarna av Gustavsberg, Betsede, Mölnvik och Mörtnäs.

Blandat vatten Stockholm och Ingarö vattenverk

Vattnet levereras blandat till Hemmesta, Hagaberg, Torsby, Kolvik, Kopparmora, Ängsvik, Skeppsdalsström, sydvästra Gustavsberg, Farsta och Fabriksstaden.

Sandhamns vattenverk

Sandhamn har två vattenverk som tar sitt råvatten från grundvattentäkter både i byn och i skogen på Sandhamn. Råvattnet behandlas med UV-ljus för att oskadliggöra bakterier, mikroorganismer och virus. Hårdhetsgrad: mjukt 5–6 dH, pH ca 7

Vattnet levereras till Sandhamn och Lökholmen.

För mer information

Har du frågor kring kvalitet och dricksvatten kontakta VA-enheten via kommunens kontaktcenter 08-570 470 00.

Senast publicerad: 2016-06-27