Kommunalt avlopp

Vattenledningsrör

I centralorterna i Värmdö kommun finns de flesta hushållen med kommunalt avlopp, exempelvis Gustavsberg, Hemmesta och Brunn. Det kommunala avloppsvattnet går till reningsverk.

Den stora miljövinsten med kommunalt avlopp är att avloppsvattnet renas i ett reningsverk med den allra bästa tillgängliga tekniken. Allt avlopp från centrala delen av kommunen pumpas till Käppala reningsverk på Lidingö för behandling. Käppalaverketlänk till annan webbplats är ett av världens mest effektiva avloppsreningsverk och är REVAQ-certifierat. Där tar man tillvara den näring och energi som finns i avloppsvatten, och återför slam och biogas till samhällets kretslopp. Växtnäringen i slammet återförs också till jordbruket. Allt detta leder till ett bättre kretslopp, renare sjöar och en renare skärgård i hela Stockholmsregionen.

Använd avloppet på rätt sätt

Om du är ansluten till kommunalt avlopp transporteras det som du spolar ner i avloppet till ett reningsverk. Ledningarna är dimensionerade för avlopp från bad, disk, tvätt och toaletter. Allt annat kan orsaka stopp eller miljörisker.

 • Spola inte ner något annat än det som kommer ut från kroppen och toalettpapper i toaletten
 • Använd miljömärkta tvätt- och rengöringsmedel
 • Lämna överbliven färg och kemikalier till miljöstationen
 • Lämna tillbaka överbliven medicin till apoteket
 • Häll inte ut fett i avloppet (torka av fettet från stekpannor)
 • Släng skräp i en papperskorg i badrummet
 • Tvätta bilen på godkänd biltvätt
 • Använd helst snålspolande disk- och tvättmaskiner
 • Använd inte handelsgödsel i din trädgård - naturgödsel är bättre
 • Dammsug upp dammet istället för att våttorka

Man får inte spola ned:

 • medicin
 • bomullstussar
 • tops
 • dambindor
 • tamponger
 • kondomer
 • strumpbyxor
 • tygtrasor
 • tuggummi
 • pappershanddukar
 • kattsand

Inget fett i avloppet

Du får inte tillföra avloppet större mängder fett. Det är reglerat i Värmdö kommuns lokala bestämmelser om hur man får använda det kommunala avloppsnätet. Alla som använder sig av kommunens avloppssystem rekommenderas att torka av matlagningsfett ur exempelvis stekpannor före disk och att undvika att fett spolas ned i avloppet. Det kan orsaka igensättningar, översvämningar och många miljöproblem.

Reningsverk i Värmdö kommun

 • Djurhamns reningsverk vid Kanholmsfjärden
  (dimensionerat för 6000 personer)
 • Telegrafholmens reningsverk vid Sandhamn
  (dimensionerat för 3000 personer)


 

Senast publicerad: 2017-05-09