Tyck till

Kommunalt vatten och avlopp

Dricksvattnet i Värmdö kommun skickas ut i kommunala ledningar via fem olika vattenverk inom kommunen och via Stockholm vatten som leds genom Nacka. Kommunalt avlopp leds omvänt till olika reningsverk för mekanisk, kemisk och biologisk rening.

Du som har möjlighet att ansluta din fastighet till kommunalt vatten och avlopp får i det långa loppet en lägre kostnad och en säkrare lösning än med egna anläggningar.

Värmdö kommun är medlem i Käppalaförbundet, vilket innebär att största delen av Värmdös avloppsvatten renas i Käppalaverket på Lidingö. Värmdö har därför byggt en avloppsledning mellan Tjustvik i Värmdö och Käppala. Rening vid avloppsverket i Tjustvik har upphört. Befintliga avloppsreningsverk i Hemmesta och Södernäs kommer så småningom också att läggas ner.

Ansökningsblankett för anslutning till kommunalt vatten och avlopp


Verksamhetsområde

Ett verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp (VA) är ett avgränsat område inom vilket vatten- och avloppsförsörjningen ska ske genom kommunala VA-anläggningar. Kommunen är skyldig att förse samtliga fastigheter inom ett verksamhetsområde med vatten och avlopp.

Här finns vatten och avlopp utbyggt (karta i pdf)

Inom ett verksamhetsområde för VA är fastighetsägaren skyldig att betala avgifter för vatten och avlopp. När förbindelsepunkten är upprättad och meddelad till fastighetsägaren, ska anläggningsavgiften betalas enligt kommunens fastställda VA-taxa.

Vad är en förbindelsepunkt? Läs mer här

Lagar och regler

För alla fastigheter som är anslutna till kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning gäller VA-lagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, lag (2006:412) om allmänna vattentjänster och ABVA (Allmänna bestämmelser för Värmdö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning).

Senast publicerad: 2018-03-15