Talande webbLyssna

Förändringsområden där planarbete påbörjas 2021 till 2025

Kartbild PFO 2021-2025

Klicka på bilden för att förstora den.

Ett förändringsområde är ett fritidshusområde där allt fler människor väljer att bosätta sig permanent.

När många människor bosätter sig permanent i fritidshusen medför det att vattenåtgång och belastning på avloppsanläggningar ökar, trafiken ökar, behovet av barnomsorg, skolor och äldreomsorg ökar. Men också
efterfrågan på ett bättre boende ökar. Det är då dags att planera området för helårsboende.

Länk till PFO-områdena på kommunens webbkartalänk till annan webbplats

PFO-planer som påbörjas 2021 till 2025

Senast publicerad: 2018-08-10