Talande webbLyssna

Köldmedier

Köldmedier kallas de olika ämnen som vi har i kylar och frysar för att kyla ner mat, eller oss själva med luftkonditionering. Köldmedier består av växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen som påskyndar växthuseffekten och bryter ned ozonlagret.

Sedan 1990 har utsläpp av växthusgaser minskat med 20 procent i Sverige, delvis tack vare större medvetenhet om hantering av köldmedier. Fortfarande gäller hårda regler för hur köldmedierna får hanteras.

Hantera kyl- och frysutrustning varsamt

Kyl- och frysskåp klassas som farligt avfall eftersom de kan innehålla freoner, farliga växthusgaser som inte får läcka ut i luften. Det är därför viktigt att transportera kylar och frysar varsamt.

När du byter ut gammal utrustning mot ny ska den gamla utrustningen transporteras på ett säkert sätt till någon av återvinningscentralerna i Värmdö. Har du inte möjlighet att själv transporter din kyl och frys till återvinningscentral kan du beställa hämtning vid din fastighet mot en avgift, kontakta kommunen.

Återvinningscentraler som tar emot kyl- och frysskåp

  • Brunn ÅVC
  • Hemmesta ÅVC
  • Möja ÅVC
  • Runmarö ÅVC
  • Svartsö ÅVC
  • Grovsopfärja (besöker ett trettiotal bryggor i skärgården under sommaren)

För adresser och öppettider läs mer under Återvinningscentraler.

Har du frågor om återvinningscentralerna kontakta kommunen på telefon 08-570 470 00 eller e-post varmdo.vatten-sopor@varmdo.se.

Vad händer med omhändertagna kyl- och frysskåp?

Gamla kyl- och frysskåp som samlas in i Värmdö körs vidare till Svensk Freonåtervinning i Lövsta, Hässelby, för omhändertagande av freonet.

Regler för hantering av köldmedier i företag

Senast publicerad: 2019-09-24

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation