Solenergi

Hustak med solpaneler

Solen är vår främsta och bästa energikälla, som måste utnyttjas mer i framtiden. Solenergi kan tas tillvara via solceller eller solfångare.

Solceller producerar el och kan täcka behovet av el i till exempel ett fritidshus. I större anläggningar för solkraft, som än så länge är ovanliga i Sverige, koncentrerar man solstrålningen till en punkt med hjälp av speglar. Temperaturerna blir då höga nog att producera ånga från vatten. Man låter sedan ångan driva en ångturbin, som i sin tur driver en generator. I enklare solfångare på ett tak, kan man värma upp tappvarmvatten för en villa.

Om ditt hus har ett soligt läge och du ändå måste byta din elvärmda varmvattenberedare kan ett solvärmesystem med ackumulatortank utrustad med elpatron vara ett intressant alternativ. Ackumulatortanken plus elpatronen kan i vissa fall även ersätta en mindre elpanna. Om du eldar med ved i panna finns det många fördelar med solvärme. Du slipper vedeldningen sommartid, eldningen blir bekvämare och orsakar mindre utsläpp.

Värmdös solkarta

Funderar du över hur mycket solenergi ditt tak kan ge? Med hjälp av Värmdös interaktiva solkarta kan du ta reda på hur mycket solen strålar på ditt tak, vilka delar av taket som är bäst att använda för solenergi och hur mycket el eller värme en solenergianläggning skulle kunna producera under ett år. Ett användbart verktyg vare sig du har eget hus, är aktiv i en bostadsrättsförening eller driver företag i kommunen.

Läs mer om Värmdös solkarta>>

Gå till solkartan>>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bygglov för solceller/solpaneler?

För information om vad som gäller vid installation av solceller eller solpaneler läs mer på sidan Solceller.

Senast publicerad: 2018-03-07