Elnät

Modernisering av elnätet pågår. Värmdö och öarna runt omkring fick el under 1950- och 60-talen. Sedan dess har befolkningen nästan femdubblats.

Elnätet har inte mäktat med all efterfrågan på el, och många Värmdöbor
har och har haft stora problem med strömavbrott och dålig elkvalitet.
Sedan flera år tillbaka håller Vattenfall på och moderniserar elnätet
för att det ska kunna möta dagens och morgondagens elbehov.

Naturen i och runt Värmdö består av mycket berg, skog och vatten. För att bevara naturvärdena måste eldragningarna göras med försiktighet. Mycket av den sjökabel som går mellan öarna byts ut till ny kabel. Det är ett omfattande arbete som bara kan utföras på hösten och våren när det inte är någon is på havet, och sommartid går det inte att arbeta på sjöbottnen med hänsyn till fiskeliv och miljö. På öarna ersätts nästan all oisolerad luftburen ledning med markkabel, förutom på ett fåtal ställen där naturen sätter stopp för nya ingrepp. På dessa ställen vädersäkras istället ledningen med hjälp av isolering eller hängkabel.

År 2015 kommer Vattenfall att ha investerat närmare en miljard kronor i ett helt nytt elnät, med mer än fördubblad kapacitet. Då kommer elleveranserna i hela kommunen att kunna möta efterfrågan även under snörika och blåsiga vintrar.

Senast publicerad: 2016-03-22