Husdjur

Lagen skiljer på sällskapsdjur och djur som kan störa grannar.

Djur som nötkreatur, häst, get, får, svin, orm, pälsdjur eller fjäderfä som inte kan klassas som sällskapsdjur kräver tillstånd för att få hållas inom detaljplanelagt område. Inget tillstånd behövs om du håller maximalt 5 höns och inte har någon tupp. Höns som hålls i hönshus med inhägnad räknas inte som sällskapsdjur, även om hönshuset finns på den egna villatomten.

Bygg- och miljöavdelningen bevakar att djurhållningen inte orsakar olägenhet för människans hälsa eller miljö.

Senast publicerad: 2016-03-09