Tyck till
Talande webbLyssna

Farstavikens skola/Ekedal

 Den planerade renoveringen av Farstavikens skola/Ekedal  innebär att skolan kommer att evakueras under byggnationen.

Farstavikens skola/Ekedal har en komplex skolmiljö med en samling mycket olika byggnader. Skolans byggnader har skiftande standard och dess tekniska system såsom värme, vatten och ventilation har nått sin tekniska livslängd.

Renoveringen startar när skolverksamheten är avslutad sommar 2018. Renoveringen beräknas pågå till och med våren 2020. Skolverksamhet startas igen höstterminen 2020.

Trygg och säker skolmiljö

Den lösning som föreslagits är en total evakuering av skolan under hela renoveringstiden. Syftet är att säkerställa en trygg och säker skol- och arbetsmiljö för elever och medarbetare.

F-3 evakueras till paviljonger mellan Lugnets förskola och Munkmoraskolan, och årskurs 4–5 flyttas till Farstavikens skola/Kvarnberget.

Det politiska beslutet

Senast i september hölls en medborgardialog som innefattade fyra förslag för renoveringen av Farstavikens skola Ekedal. Inget av de fyra förslagen ligger i sin helhet till grund för det politiska beslut som tagits. Beslutet innebär i sin korthet att skolbyggnaderna, förutom rektorsvillan, renoveras på ett yteffektivt sätt som främjar en god lär- och undervisningsmiljö.

Utformning av de renoverade lokalerna sker i samråd med pedagogerna. Kostnaden för renoveringen får max uppgå till 200 mnkr.

Frågor?

Om du har frågor om Fartsavikens skola/Ekedal är du välkommen att kontakta fastighetsenheten via kontaktcenter på telefon 08-570 470 00. Du kan också sända dina frågor via e-post till fastighetsenheten@varmdo.se eller kontakta oss via varmdo.kommun@varmdo.se

Läs också frågor och svar

Vad händer nu?

Munkmora/Lugnet

Uppdaterad 21 augusti 2018

Skolstart i de nya lokalerna.

 

Uppdaterad 24 maj 2018

Vi har påbörjat markarbeten och under maj påbörjades montering av paviljongerna. Under perioden kommer större transporter att förekomma i området. Några av parkeringsplatserna vid Meitens väg kommer att tas i anspråk under en period som lossnings- och uppställningsplats för modulbyggnader och mobilkran.

Det ökade antalet elever kommer innebära att trafiksituationen blir mer ansträngd i området. För att minimera påverkan kommer gemensam skoltransport att erbjudas från hamnen för eleverna från Ekedalsskolan. Extra parkeringsplatser för skolan kommer att upprättas vid Meitens väg. För att avlasta Björnskogsvägen öppnas Renvägen tillfälligt upp som ett alternativ för genomfartstrafik för de boende. Skolorna kommer ha olika tider för skolstart och även raster kommer att förläggas olika. Utemiljön i skolområdet kommer också att utökas med bland annat fler klätterställningar. För att ge bättre förutsättningar för elever, boende och föreningsliv i Munkmora kommer grusplanen i Munkmora att bli en konstgräsplan. Planen kommer vara färdig till skolstart i höst och är granulatfri med hänsyn till miljö och hållbarhet.

Läs mer om konstgräsplanen

 

Ekedal

Uppdaterad 30 maj 2018

Efter att skolans verksamhet stängt för sommaren påbörjas en del markarbeten och arbetsplatsområdet etableras. Under arbetstiden kommer det i perioder pågå rivnings-, sprängnings- och schaktarbeten vilket kan medföra buller, stora transporter i området och i perioder begränsad framkomlighet.

Frågor?

Om du har frågor om ombyggnationen av Farstavikens skola/Ekedal är du välkommen att kontakta fastighetsenheten på telefon 08-570 470 00. Du kan också mejla dina frågor till fastighetsenheten@varmdo.se eller varmdo.kommun@varmdo.se.

Fler bilder

Dokument 

Senast publicerad: 2018-09-19

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation

Mer information