Talande webbLyssna

Kommande nyproduktion

Det finns områden som redan har planerats för nya bostäder i kommunen. För dessa finns detaljerade planer och fasadskisser att se i separata dokument.

Besök gärna biblioteket i Runda huset, Gustavsberg. Där finns en modell över de nybyggnationer som pågår. Dessa lägenheter leder till att bostadsbeståndet ökar och kommer att säljas som bostadsrätter av lokala mäklare. Du kan orientera dig om de nya bostadsprojekten via internet.

Samtliga hyresrätter förmedlas från och med den 1 februari 2014 via Bostadsförmedlingen i Stockholm.

Planerade hyresrätter

  • VärmdöBostäder har lämnat in en bygglovsansökan på drygt 100 nya bostäder i Charlottendal. Exakt hur gestaltningen av området blir i slutändan är inte klart. Byggherre är ännu inte bestämd.
  • I Brunns centrum på Ingarö planeras byggnation av 110 hyreslägenheter intill idrottsplatsen. Området måste först marksaneras, därefter väntar detaljplan.
  • I Munkmora i norra Gustavsberg har ett planarbete inletts för att öppna möjligheter för Värmdöbostäder att bygga fler hyresbostäder. I planen ligger två hus innehållande 130 hyreslägenheter. Detaljplanering pågår.
  • Värmdö kommun planlägger för cirka 480 hyresrätter i Gustavsberg. Totalt kommer det att bli fem kvarter hyresbostäder i Porslinskvarteren; två byggs av Stena Fastigheterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, två av Riksbyggen och ett kvarter byggs av SKBlänk till annan webbplats. Inflyttningen sker under 2016–2017. Information om de olika delområdena hittar du här. Hyresrätter kommer även att byggas i Gustavsbergs centrum och på Vattentornsberget.

Senast publicerad: 2017-06-21

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9-11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se

Vill du träffa handläggare inom bygg, enskilt avlopp eller strandskydd?

Läs mer under Bygglov, strandskydd och fastighetsfrågor


Mer kontaktinformation