Tyck till
Talande webbLyssna

Bygglov, strandskydd och fastighetsfrågor

Hus vid vattnet på Runmarö

På dessa sidor kan du läsa om vad du ska tänka på när du ska bygga om eller nytt, om strandskydd, trädfällning och andra fastighetsrelaterade frågor. Läs vidare under rubrikerna i vänstermenyn.

Boka din rådgivningstidlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Detaljplaner

I detaljplaner anges fastighetens byggrätt, bland annat hur stort man får bygga. Vill du veta om din fastighet ligger inom detaljplanelagt område kan du söka i kommunens webbkartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Instruktioner om hur du går tillväga finns i webbkartan under knappen Information.

Du kan läsa mer om detaljplaner under rubriken Planarbete


Ändrad plats drop-in 17/10

Den 17/10 är rådgivningen flyttad till ICA Maxi i Mölnvik kl. 14:00-19:00. (i entrén)

Det gäller hela vår rådgivning till privata fastighetsägare. Det gäller ansökan om bygglov, strandskyddsdispenser, tillstånd för små avloppsanläggningar, VA-rådgivning samt energi- och klimatrådgivning.

Vid denna drop-in på ICA Maxi kommer det inte finns tillgång till kölappssystem, men vi försöker gemensamt se till att alla besökare ändå få träffa en handläggare.

Drop-in på torsdagar

Har du frågor som rör bygglov, små avlopp eller strandskydd är du välkommen på drop-in på torsdagar. Där kan du ställa dina allmänna frågor till våra handläggare. Du behöver inte boka tid.

När: Torsdagar 14:00–19:00

Plats: Kommunhuset, Skogsbovägen 9–11

Vissa tider på året har kommunhuset öppettider som gör att drop-in uteblir, bland annat dagar innan röd dag.

Se aktuella öppettider för kommunhuset

Energirådgivning

Under drop-in har du vissa torsdagar möjlighet att även träffa klimat- och energirådgivare. Under 2019 gäller följande datum:

 • 7 mars 
 • 21 mars 
 • 4 april
 • 11 april
 • 25 april
 • 16 maj
 • 22 augusti
 • 5 september
 • 19 september
 • 4 oktober
 • 17 oktober (se stycke ovan)

Läs mer om energirådgivning


Frågor om ett pågående ärende

Kontakta din handläggare om du har ett pågående ärende hos bygg- och miljöavdelningen.

Skicka in handlingar

 • Om du väljer att skicka in handlingar digitalt ska de vara i PDF-format. Då kan vi registrera dina handlingar utan att de förvanskas. (Det finns gratisprogram som du kan ladda ner för att göra ett dokument till PDF.)
 • Dela upp handlingarna i flera filer; ansökan för sig, situationsplan för sig och så vidare.
 • Dina ritningar ska vara skalenliga och innehålla skalmått.
 • Det räcker med en uppsättning handlingar.
 • Skickar du in handlingar i pappersform underlättar det om dessa är i A4- eller A3-format.

Mer information

Bygglovsguide Värmdö kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Bygglov, Boverkets broschyrlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Webbkarta - sök detaljplanerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Introduktion/hjälp om hur webbkartan användslänk till annan webbplats
Blankett för bygglovsansökan, förhandsbesked, anmälan (pdf)länk till annan webbplats

 


Senast publicerad: 2019-10-17