Talande webbLyssna

Dispens från sophämtning

Om du inte bebor din fastighet har du möjlighet att få dispens från sophämtning. Ansökan görs till kommunens bygg- och miljöavdelning. För prövningen tas en avgift ut enligt gällande taxa.

Vem kan få dispens?​

Om du ska vara borta från din bostad under en längre tid kan du ansöka om uppehåll i hämtningen av dina hushållssopor. Detta regleras i kommunens avfallsföreskrifter.

Ansökan kan lämnas in när som helst under året och du kan söka dispens för flera år i taget. Fastigheter i skärgården ges dispens per kalenderår och måste alltså ansöka året innan det ska börja gälla.

Uppehåll i hämtningarna kan medges om fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande period om minst 12 månader och som längst 36 månader. Observera att det inte är möjligt att få ett reducerat hämtningsintervall.

Befrielsen som utgår vid medgiven dispens är den fasta och den rörliga avgiften för ditt abonnemang.

Att tänka på:

  • Observera att fastigheten inte får hyras eller lånas ut till annan person om dispens har beviljats.
  • Dagsbesök för tillsyn får göras utan att fastigheten anses bebodd.

Ansökan

Det är bygg- och miljöavdelningen som prövar din ansökan. Har du e-legitimation kan du ansöka via e-tjänst, i annat fall skickar du in en blankett.

Ansök via e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Blankett - Ansökan om dispens från avfallshämtning

Avgift

För bygg- och miljöavdelningens prövning av ansökan tas en avgift ut enligt gällande taxa.

Värmdö kommuns taxor och avgifter


Senast publicerad: 2019-09-30

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information