Latrin

Du kan beställa latrinhämtning via Självservice eller genom att kontakta kundservice. Vill du anlägga en ny torr toalettlösning måste du ansöka om det hos bygg- och miljöavdelningen.

Tänk på följande inför latrinhämtningen

  • Ställ latrinkärlet tillgängligt för entreprenören. 
  • Hämtning sker måndag till fredag under hämtveckan.
  • Kärlet måste vara försett med lock.
  • Kärlet får väga max 15 kg. 

Fastlandet:

Latrinbudning beställer du via Självservice på länken nedan eller genom att kontakta kundservice.

Latrin på fastlandet hämtas följande veckor:
3, 7, 11, 16, 20, 24, 28, 32, 37, 41, 46 och 51.

Skärgården:

Latrinbudning i skärgården beställer ni via Självservice på länken nedan eller genom att kontakta kundservice.

Sommartid hämtas latrin samma veckor som vanliga hushållsavfallet.

Sop- och latrinhämtning sker följande veckor:
18, 20, 22, 24-36, 38, 40, 42.

Kundservice: 08-570 474 00, varmdo.vatten-sopor@kundservice.se.

Här beställer du latrintömninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Avgifter

Kommunen har fastställda taxor för latrinhämtning.

Renhållningstaxa 2017

Hämtning av latrinkärl

Hämtning sker endast av godkända latrinkärl. Det är fastighetsägarens uppgift att säkerställa att rätt sorts latrinkärl används.

Entreprenören lämnar ett tomt latrinkärl för varje latrinkärl som hämtas. Utkörning av nytt latrinkärl ingår i hämtningstaxan.

Latrinkärlets dimensioner (mm):

Volym: 37L

Bredd: 395 cm

Djup: 395 cm

Höjd: 430 cm

Ändring av hämtningsintervall

Det är möjligt att ansöka om dispens för ändring av hämtningsintervallet för sitt slam, latrin och fettavskiljare. Ansökan görs till kommunens bygg-och miljöavdelning. Det tas ut en avgift för att handlägga ärendet.

För att kunna få ansökan beviljad ska ditt avlopp var godkänt, entreprenörsrapport ska ha skickats till kommunen. Vissa avloppstillstånd är tidsbegränsade och ska vara förnyade efter 10 år. Avloppet ska även uppfylla dagens krav på godkänt avlopp.

Information om godkända anläggningar.

När ansökan inkommer bedöms avloppet om det uppfyller dagens krav, detta kan innebära inspektion på er fastighet. Om avloppet inte bedöms uppfylla alla kriterier kan avloppet behövas åtgärdas.

Ordinarie hämtningsintervall för:

  • slamavskiljare för bad-, disk- och tvättvatten är en gång vartannat år.
  • slamavskiljare för både vattentoalett och bad-, disk- och tvättvatten är en gång per år.
  • slamavskiljare för minireningsverk är en gång per år.
  • fettavskiljare är två gånger per månad eller oftare vid behov.

Blankett - Ansökan för ändrat hämtningsintervall.

För frågor om ändrad hämtningsintervall kontakta bygg- och miljöavdelningen via kontaktcenter 08-570 470 00.

Kompostera toalettavfall

Det krävs dispens från bygg- och miljöavdelningen för att anlägga en latrinkompost. Kommunen tar ut en avgift för handläggning av din ansökan. Om du har en stor latrinkompost på minst 2 x 500 liter eller en stor förmultningstoalett, kan du samkompostera latrin och hushållsavfall i den. Detta ska anmälas till bygg- och miljöavdelningen.

Kontakta bygg- och miljöavdelningen via kontaktcenter om du har frågor om latrinkompostering, 08-570 470 00.

Blankett - Dispens för kompostering av latrin och slam


Senast publicerad: 2017-10-19