Kompostera hushållsavfall

Hushållskompost

Ungefär hälften av hushållens avfall kan komposteras. Komposteringen omvandlar avfallet till näringsrik gödning för grönsaksland och rabatter. Om du vill anlägga en hushållskompost ska du anmäla det till kommunen.

Sedan några år tillbaka finns det möjlighet att på Värmdös fastland samla in matavfall i brun påse. Läs mer om matavfallsinsamlingen här.

Om du planerar att anlägga en kompost kan du lära dig grunderna i kompostfoldern.

Anmälan

Om du som fastighetsägare eller hyresgäst vill kompostera ditt matavfall ska du anmäla detta till bygg- och miljöavdelningen på kommunen. Som en del i bedömningen granskas om det finns utrymme på fastigheten att kompostera hushållsavfall utan risk för olägenheter samt att sprida den färdiga komposten.

Blankett för anmälan om kompostering av hushållsavfall 

Tänk på att:

  • inte påbörja din kompostering innan du har fått ett beslut från kommunen med information och godkännande av anmälan.
  • anmälan är personlig och upphör därför om fastigheten byter ägare, en ny anmälan måste då göras.

För frågor om anmälan om kompost kontakta bygg- och miljöavdelningen via kontaktcenter: 08-570 470 00.

Avgift

För prövning av kompostanmälan tas en avgift enligt gällande taxa ut.

Tips om kompostering

Välj en lämplig behållare

Om du ska kompostera matavfall året runt behöver du ha en speciell behållare för kompostering av matavfall. Det finns många att välja mellan. Läser du på ordentligt kan du även bygga den själv.

I en stillastående behållare måste du röra om då och då för att ventilationen – syretillförseln – ska bli tillräcklig och komposteringen jämn. Det finns också rörliga behållare där innehållet luftas genom att trumman roteras.

En kompostbehållare kan ha ett eller flera fack. Fler fack underlättar för komposten att mogna. Ska du kompostera matavfall året runt måste också behållaren vara isolerad. Då blir det en så kallad varmkompost.

Hur stor måste komposten vara?

Som en tumregel bestäms minsta storleken på komposten efter antalet personer i hushållet.

  • Oisolerad - minst 100 liter/person
  • Isolerad - minst 50 liter/person
  • Roterande och isolerad - minst 25 liter/person

Bidrag till kompost i skärgården

För att uppmuntra kompostering av matavfall i skärgården har kommunen infört ett kompostbidrag på upp till 900 kronor till de abonnenter som ansöker. Bidraget betalas ut vid ett tillfälle och vid inköp av ny hushållskompost.

För att vi ska kunna betala ut bidraget behöver du skicka in:

  • kvittot på inköpet
  • din adress
  • fastighetsbeteckning
  • ditt kontonummer

Uppgifterna skickar du till: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg

Senast publicerad: 2016-06-29