Talande webbLyssna

Skrotbilar

Skrotbil

Skrotbilar är en fara för miljön och klassas som farligt avfall. Om fordonet inte bedöms som skrot kan det tas i förvar och får då lösas ut av ägaren.

En skrotbil innehåller bland annat giftiga tungmetaller som bly och kvicksilver, men även oljor, bensin och glykol som kan läcka ut och förorena. Det är ett miljöbrott att överge en skrotbil ute i naturen eller på annat sätt förvara den olämpligt. För att bli av med din skrotbil vänd dig till valfritt auktoriserat skrotbilsföretag.

Övergivet fordon på kommunens mark

Ser du ett övergivet fordon som står på kommunens mark kan du anmäla det till kommunen.  I första hand vill vi att du anmäler detta via kommunens e-tjänst Anmälan om flytt av skrotbillänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du kan även mejla till varmdo.kommun@varmdo.se. Vänligen uppge plats, fabrikat, registreringsnummer och färg på fordonet.

Hur får jag bort ett fordon på min egen tomt?

Kommunen kan hjälpa dig som markägare att flytta ett fordon som står felaktigt eller verkar vara övergiven på din tomt. Det kallas hemställan. Oftast är det den som beställer hemställan som betalar.

Kontakta i första hand den registrerade ägaren till bilen. Ägaruppgifter får du från vägtrafikregistret hos Transportstyrelsen.länk till annan webbplats

Om du lyckas nå ägaren har denne sedan sju dygn på sig att själv flytta sitt fordon. Står fordonet fortfarande kvar kan Värmdö kommun hjälpa till att flytta fordonet, använd då blanketten nedan:

Hemställan av skrotbil - blankett

Du betalar för det arbete som kommunen lägger ned för att flytta, förvara eller skrota ett fordon. Taxorna gäller för övergivna fordon på både gatumark och tomtmark. Faktiska kostnader kan tas ut för värdering, kungörelse samt för särskilt komplexa ärenden.

Trafik och fordonstaxa

Trafik- och fordonstaxa 2019

Anlita en auktoriserad firma

Om du tänker skrota ditt fordon själv rekommenderar vi att du anlitar en auktoriserad bilskrotningsfirma så kan du vara säker på att du inte fortsätter stå som ägare för bilen.


Senast publicerad: 2019-05-14