Talande webbLyssna

Batterier

Många känner till att en del batterier innehåller miljöfarliga ämnen. Vad som är lite mera okänt är att alla batterier innehåller metaller som kan återvinnas.

De metallerna är inte i sig miljöfarliga, men gruvdriften av dem är det. Genom att samla in batterier spar vi därför på jordens resurser och förhindrar att farliga ämnen sprids i vår miljö.

Småbatterier

Småbatterier kan du lämna i de batteriholkar som finns utplacerade runt om i kommunen. De finns på våra återvinningscentraler, vid vissa återvinningsstationer och vid vissa affärer.

Gå in på batteriåtervinningens hemsidalänk till annan webbplats för att hitta din närmaste holk.

Inbyggda batterier

I vissa produkter finns det batterier som är inbyggda och inte går att få loss. Hela produkten lämnas till återförsäljare eller som el-avfall på återvinningscentralen.

Bilbatterier

Bilbatterier räknas som farligt avfall och lämnas på kommunens miljöstationer eller till återförsäljare av bilbatterier.

För mer information

Gå in på batteriåtervinningens hemsidalänk till annan webbplats.

Senast publicerad: 2016-07-05