Tyck till
Talande webbLyssna

Avfall och återvinning

Illustration jordglob recycling

Här hittar du information om hur du sorterar ditt avfall, var det ska lämnas och vilka bestämmelser som gäller. Återvinn och återanvänd så mycket som möjligt och släng ditt farliga avfall på rätt ställe.

Text 1

Aktuellt just nu

4400 ton förpackningar och tidningar lämnades till återvinning i Värmdö kommun

Varje år presenterar Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, statistik över mängden förpackningar och tidningar som hushållen lämnar till återvinning. 2018 års siffror visar att vi i Värmdö kommun lämnade i snitt 100 kg per invånare till återvinning.

Räknat i kilo per fast boende i Sverige lämnade varje person nästan 64 kilo material till återvinning. För Värmdö kommun är motsvarande siffra 100 kg.

- Vi vet alla att kladdiga förpackningar, tunga glasflaskor, veckans gamla tidningar och en tur till återvinningsstationen inte alltid är självklart och lätt att prioritera bland allt annat i livspusslet. Men vi vet också att det material som lämnas in vid våra återvinningsstationer och via fastighetsnära insamling gör stor skillnad. Det är därför det är så viktigt att alla bidrar, säger Veronica Foberg Gustafsson, kommunikationschef på förpacknings- och tidningsinsamlingen.

Uppdelat på olika materialslag ser siffrorna för mängden insamlat material i Värmdö kommun ut så här:

 

Förpackningar av (kg)

Glas

Papper

Plast

Metall

Tidningar

2018

38,4

17,6

8,3

1,5

34,6

Jämfört med rikssnittet 2018

21,8

13,9

7,5

1,6

18,7


Läs mer på FTIAB:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Återvinningscentralen Brunns centrum

Vad händer med Återvinningscentralen Brunns centrum när Värmdö Bostäder börjar bygga hyreslägenheter men även ett torg och lokaler för centrumfunktioner så som service, verksamheter och handel? Återvinningscentralen kommer då att stängas och en tillfällig central kommer att öppnas i Ekobacken i området bakom Värmdö marknad. En ännu mer avancerad kretsloppscentral planeras i Kil.

Värmdö kommun samarbetar med Nacka kommun i ett projekt för att upprätta en kretsloppscentral i verksamhetsområdet Kil, på gränsen mellan Nacka och Värmdö kommun. Kretsloppscentralen är planerad att stå färdig under 2021.


Se en film om återvinning

 

Senast publicerad: 2019-03-11