Joakim Ojanen ”Smoke Ring”, 2015

KARNEVAL
28.5.2016 – 11.9.2016

Med anledning av Stig Lindbergs 100 års jubileum visar Gustavsbergs Konsthall samtida keramik av sju svenska konstnärer och konsthantverkare: Karin Karinson, Haidar Mahdi, Joakim Ojanen, Matilda Haritz Svensson, Sara Söderberg, August Sörenson och Emelie Thornadtsson.

Stig Lindberg var en person med obegränsad energi, han tycks ha arbetat jämt. Otaliga är de serviser, unika objekt, mönster, illustrationer, reklamannonser och apparater som kom från hans skrivbord. I utställningen här på Gustavsbergs Konsthall är det just energin, den keramiska frenesin och lusten till spektakel, som får stå i centrum.

De sju utövarna som visas i utställningen har kanske aldrig tidigare tänkt på sina arbeten i relation till Stig Lindbergs praktik. Men deras konstnärskap förhåller sig på olika sätt till den keramiska tradition som Stig Lindberg arbetade inom: bruksobjektet, figurinen, fabriken, intresse för rörelse och viljan att underhålla = KARNEVAL

Sara Isaksson From
Curator

     

 

 
Gustavsbergs Konsthall, Samtida konsthantverk / Butik och showroom | Mail: konsthall@varmdo.se